crta

22. Računalništvo - Delavnica e-pošta, splet, specifične aplikacije, uporaba aplikacij za delovanje na daljavo 3 . leto
Mentor:
Delo bo potekalo na osebnem računalniku v računalniški učilnici.

Program bo vseboval:
1. Uporaba programov za elektronsko pošto
2. Sprejem, pošiljanje in arhiviranje podatkov
3. Prenos dokumentov in delo v oblaku
4. Iskanje podatkov po spletu
5. Prenos podatkov s spleta na lokalni računalnik
6. Shranjevanje in dostop do podatkov na spletu
7. Nastavitve brskalnika


23. Delavnica uporaba sodobnih mobilnih telefonov in uporaba aplikacij za delovanje na daljavo 4. leto
Mentor:

Program bo vseboval:
1. Osnove povezovanja mobilnih telefonov
2. Nastavitve priklopov na različna omrežja
3. Nalaganje in odstranjevanje aplikacij
4. Koledar in elektronska pošta
5. Osebne nastavitve telefona
6. Specifične aplikacije, fotografiranje, prenos fotografij na računalnik
7. uporaba ZOOM-a in drugih aplikacij za delovanje na daljavo