crta
Izobraževalni program Izleti, ekskurzije in druge aktivnosti
  • Izlet v Celje, celjski gradovi in Dolenjska (oktober, 2 dni)
  • Obisk zeliščnega centra v Grgarskih Ravnah, oktober 2021
  • Martinovanje v Beli krajini, november 2021
  • Ekskurzija v Benečijo in Rezijo, marec 2022
  • Dan odprtih vrat Tovarne zdravil Krka Novo mesto, sobota, april 2022
  • Ekskurzije v okviru izobraževalnih programov v krožkih
  • Srečanja z drugimi društvi in univerzami za tretje življenjsko obdobje
  • Prostovoljske in humanitarne akcije v sodelovanju z drugimi društvi