• Izlet v Prekmurje (3 dni), od 9.do 11. oktobra 2020
  • Obisk zeliščnega centra v Grgarskih Ravnah, oktober 2020
  • Martinovanje v Istri, 6. november 2020
  • Ekskurzija v Benečijo in Rezijo, 16.10.2020
  • Dan odprtih vrat Tovarne zdravil Krka Novo mesto, sobota, april 2021
  • Ekskurzije v okviru izobraževalnih programov v krožkih
  • Srečanja z drugimi društvi in univerzami za tretje življenjsko obdobje
  • Prostovoljske in humanitarne akcije v sodelovanju z drugimi društvi