crta
Izobraževalni program Študijski krožki Umetnost v naših vrstah

umetnost

5. Umetnostna zgodovina Brd in Goriške – nadaljevalni 6. leto
Mentorica: Ana Zalar, prof. italijanščine in umetnostne zgodovine
Na srečanjih bomo obravnavali in proučevali umetnostno zgodovino po obdobjih s poudarkom na umetnostno zgodovinskih spomenikih in njihovih avtorjih v okolici Brd, Soški dolini, Kanalskem kolovratu in zamejskih krajih. Znamenitosti si bomo tudi ogledali na ekskurzijah in skupaj odkrivali njihovo značilnost časa in umetniško vrednost.


6. Pevski zbor 3. leto
Mentorica: Ana Zalar, prof. italijanščine in umetnostne zgodovine
Vodenje zbora, vaje za pevsko tehniko, učenje vokalnih in vokalno instrumentalnih skladb, interpretacija in predavanja. Nastopi.


7. Dramsko – filmski krožek 3. leto
Mentorici: Neli Maraž, diplomantka filmske režije v sodelovanju z Milanijo Bole
Vodenje dramske skupine, predavanja in nastopi in študij filmskega jezika in režije.


8. Igranje kitare 2. leto
Mentor: Egon Boštjančič, dipl. muzikolog
Predavanja, učenje in vaje igranja kitare, nastopi.