crta
Novice in obvestila Aktualne novice in obvestila

Aktualne novice in obvestila

Voscilo-unitribrda-2021

Zaradi izrazitega poslabšanja epidemiološkega stanja koronavirusne bolezni COVID -19 v Sloveniji prestavljamo začetek naših dejavnosti za študijsko leto 2020/2021 do nadaljnjega.

Z dejavnostmi in ostalimi aktivnostmi bomo pričeli takoj, ko bodo razmere to dopuščale. Spremljajte našo spletno stran.

Ostanite zdravi!

Upravni odbor

Društva UNITRI Brda

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Brda vas vabi k vpisu v študijsko leto 2019/2020.

Vpis bo potekal:

  • na OŠ Alojza Gradnika Podružnično šolo Kojsko,
    v ponedeljek, 30. septembra 2019 in sredo 2. oktobra 2019 od 17.00 do 19.00 ure ter
  • na OŠ Alojza Gradnika na Dobrovem,
    v četrtek, 3. oktobra in petek, 4. oktobra od 17.00 do 19.00 ure
    .

S klikom na spodnjo povezavo si lahko ogledate program izobraževanj in urnik dejavnosti za šolsko leto 2019/2020:

pdfProgram izobraževanj za šolsko leto 2019/2020(datoteka pdf, velikost 313 kB)

pdfUrnik dejavnosti za šolsko leto 2019/2020 (datoteka pdf, velikost 41 kB)

pdfVpisnica za šolsko leto 2019/2020 (datoteka pdf, velikost 51 kB)

Za podrobnejše informacije pokličite na 041 393 309.

Vljudno vabljeni.

 

Spoštovane članice, spoštovani člani.

Upam, da je za vami prijetno poletje, da ste polni energije in zagona, ki vas bosta spremljala tudi v novem študijskem letu vse do naslednjega poletja.

Nekateri izmed članov društva bomo poletje še podaljšali in v začetku oktobra odkrivali zgodovinske znamenitosti in lepote Španije. Novo študijsko leto, ki je za našo mlado univerzo letos že peto, pa bomo pričeli 21. oktobra, ko bodo ponovno zaživeli številni izobraževalni krožki in delavnice. To bo ponovno priložnost za povečanje in utrditev naše fizične in psihične kondicije, za vzpostavitev novih prijateljstev in za druženje, ki ga v zrelejših letih še kako potrebujemo, da si življenje polepšamo in ga napravimo prijaznejše.

Vse te aktivnosti smo v upravnem odboru združili v izobraževalni program, ki ga vam v nadaljevanju predstavljamo.

Vanj smo vključili vsa dosedanja izobraževanja in ponujamo vam tudi nekaj novosti. Pri učenju jezikov je novost krožek angleškega jezika za začetnike. Na področju umetnosti dajemo poudarek učenju umetnostne zgodovine Brd in Goriške ter širše okolice. Organizirali bomo tudi dve ekskurziji, kjer si bomo znamenitosti tudi ogledali. Nadaljevali bomo z vadbo pevskega zbora in dramske skupine in na novo organizirali krožek igranja kitare.

Fizične aktivnosti bodo potekale v več skupinah v telovadnicah OŠ Dobrovo in Kojsko. Nadaljevali bomo z nordijsko hojo, plesom in na novo organizirali jogijsko telovadbo, pohodništvo v bližnje kraj in telovadbo v bazenu. Ponovno bomo organizirali predavanja in delavnice s področja zdravstvene preventive v sodelovanju z Zdravstvenim domov Nova Gorica, delavnico o zdravilnih rastlinah in se seznanjali s peko kruha in peciva.

Posvetili se bomo ohranjanju etnološke in kulture dediščine in v ta namen organizirali: delavnico o izdelavi izdelkov iz kulturne dediščine ter pripravo zbirke receptov briških jedi naših non in nonotov, delavnico o učenju kvačkanja, vezenja in izdelavi izdelkov iz različnih materialov, delavnica o izdelavi uporabnih aplikacij na različne predloge ter delavnico o pletenju košar iz vrbja.

Na področju računalništva in nove tehnologije bo potekala računalniška delavnica o e-pošti spletu in specifičnih aplikacijah. Na delavnici o uporabi sodobnih mobilnih telefonov pa se bomo seznanjali s

specifičnimi aplikacijami, fotografiranjem, prenosu fotografij na druge medije. Nadaljevali bomo tudi s predavanji s področja zdravstva in zgodovine. Slednje bo letos potekalo v več nadaljevanjih.

Program smo popestrili z več izleti, ekskurzijami, piknikom v maju, obiskom opere v decembru, prednovoletnim srečanjem in zaključno prireditvijo ob koncu študijskega leta. Med letom ga bomo lahko še dopolnili oziroma spremenili v kolikor bodo to narekovale pobude in želje članstva ali izvajalcev. Program bodo izvajali mentorji, ki so strokovno usposobljeni in ga bodo prilagajali potrebam generacije.

Vpis v novo študijsko leto bo potekal 30. septembra in 2. oktobra na OŠ Alojza Gradnika Dobrovo Podruznicni soli Kojsko ter 3.in 4. oktobra na OS Alojza Gradnika Dobrovo med 17 in 19 uro.

Študijsko leto bomo začeli 21.10.2019 po sprejetem urniku izobraževanj. V novo organiziranih krožkih in delavnicah se bo izobraževanje začelo praviloma v novembru, ko bodo skupine oblikovane z zadostnim številom udeležencev. Študijsko leto bomo zaključili 17.4.2020 z zaključno prireditvijo v Hiši kulture v Šmartnem v sodelovanju z UNITRI Nova Gorica.

Podrobnejše informacije o programu so vam na voljo na spletni strani www.unitribrda.si, ali na GSM-u 041/393-309. Prepričana sem, da boste v programu našli kaj zanimivega. Zato vas vabim, da se nam pridružite, saj v družbi nam bo lepše.

Duška Prinčič Domenis, predsednica

 

Vabilo k vpisu v novo študijsko leto 2020/2021

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Brda vas vabi k vpisu v študijsko leto 2020/2021.

Vpis bo potekal:

  • na OŠ Alojza Gradnika, podružnični šoli Kojsko 28.9. in 29.9.2020 od 17. do 19. ure in
  • na OŠ Alojza Gradnika Dobrovo 30.9. in 1.10. 2020 od 17. do 19. ure

S klikom na spodnjo povezavo si lahko ogledate program izobraževanj in urnik dejavnosti za šolsko leto 2020/2021:

pdfProgram izobraževanj za šolsko leto 2020/2021 (datoteka pdf, velikost 202 kb)

pdfUrnik dejavnosti za šolsko leto 2020/2021 (datoteka pdf, velikost 36kb)

pdfVpisnica za šolsko leto 2020/2021 (datoteka pdf, velikost 25kb)

Za podrobnejše informacije pokličite na 041 393 309.

Vljudno vabljeni.

 

Drage članice in dragi člani,

Vstopamo v šesto študijsko leto UNITRI Brda. Kljub corona virusu, ki nas še vedno omejuje pri naših aktivnostih študijsko leto začenjamo z veliko mero optimizma. Tako kot osnovne in srednje šole tudi naša Univerza z novim študijskim letom skuša ob predpisanih varnostnih ukrepih čimbolj normalno izpolnjevati svoje poslanstvo.
Kljub posebnim razmeram in negotovosti sledimo naši viziji, širimo znanje, skrbimo za fizično in psihično kondicijo in krepimo učečo se skupnost. Kriza je še dodatno utrdila naše spoznanje, da sta izobraževanje in druženje nepogrešljiva za naš osebni razvoj in počutje ter vključenost v družbeno življenje.

Na novo študijsko leto smo v upravne odboru pripravljeni in verjamemo, da ga bomo speljali v skladu z našimi pričakovanji in možnostmi.

Izobraževanje in aktivnosti bodo potekale tako kot do sedaj v učilnicah in telovadnicah Osnovne šole Alojza Gradnika in Podružnične šole Kojsko v skladu z navodili šole, ministrstva za zdravje in NIJZ.

V kolikor bo potrebno in bo interes članstva in mentorjev bomo organizirali izobraževanje na daljavo.

V izobraževalni program smo vključi vse dejavnosti iz preteklega leta kot so: študij italijanskega, angleškega in nemškega jezika, spoznavanje umetnostne zgodovine Brd in okolice, nadaljevali bomo z vadbo in nastopi pevskega zbora in igranjem kitare, dramski krožek smo dopolnili z osnovami filmskega jezika, režije in snemanja kratkega filma, nadaljevali bomo s številnimi fizičnimi aktivnostmi, kot so fizioterapevtska vadba, telovadba za zdravo hrbtenico, telovadba za krepitev mišic in razgibavanje celotnega telesa, nordijske hoje, plesom, pohodništvom.

Skrbeli bomo za zdravo življenje s spoznavanjem tem iz zdravstvene preventive, spoznavali bomo zdravilne rastline in se urili v peki kruha in peciva. Na področju ohranjanja kulturne dediščine bomo aktivnosti
usmerili v izdelavo izdelkov naše preteklosti, kot so pletenje košar iz vrbja in izdelovanjem drugih izdelkov iz različnih materialov. Znanje bomo utrjevali tudi na področju računalništva in nove tehnologije.

Organizirali bomo tudi več predavanj s področja prve pomoči, uporabe defibrilatorja in drugih tem ter predavanja na izbrane zgodovinske teme. Program smo popestrili z organiziranjem ekskurzij in izletov po Sloveniji, obiskom opere, prednovoletnim srečanjem članstva in organiziranjem dogodka ob zaključku študijskega leta v sodelovanju z UNITRI Nova Gorica. Aktivnosti bomo med letom dopolnjevali in spreminjali glede na trenutno situacijo in potrebe članstva.

Vpis v novo študijsko leto bo potekal 28. in 29. septembra 2020 na Osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo, Podružnični šoli Kojsko ter 30. septembra in 1. oktobra na OŠ Alojza Gradnika Dobrovo med 17.00 in 19.00 uro.

Študijsko leto bomo pričeli v ponedeljek, 12. oktobra 2020 po sprejetem urniku na upravnem odboru Društva ter ga zaključili v petek, 16. aprila 2021 s kulturnim programom v Hiši kulture v Šmartnem.
Podrobnejše informacije o programu so vam na voljo v posebni brošuri Izobraževalni program UNITRI Brda za študijsko leto 2020/2021, ki ga prejme vsak član ob včlanitvi v Društvo in vpisu v novo študijsko leto, na spletni strani www.unitribrda.si ter na GSM
041/393-309.

Vabim vas, da se nam pridružite.
Duška Prinčič Domenis
predsednica