crta

Univerza za tretje življenjsko obdobje Brda deluje že šesto leto.
Ustanovljena je bila v letu 2015. Registrirana je kot društvo. V njenem statutu so določeni namen ustanovitve in cilji delovanja društva, ki so:

 

 • izobraževanje občanov,
 • vzdrževanje in razvijanje psihofizičnih sposobnosti članov,
 • druženje občanov v tretjem življenjskem obdobju
 • medgeneracijsko sodelovanje,
 • ohranjanje kulturne dediščine,
 • povezovalno delovanje ter bogatitev aktivnosti v Brdih.

Članstvo v društvu je prostovoljno. Člani postanemo s plačilom članarine za tekoče študijsko leto. V izobraževalni program vstopamo s plačilom članarine v višini 15,00 € in plačilom šolnine za posamezne
krožke, delavnice in predavanja. Po zaključenem vpisu članarine ne vračamo. Šolnino pa le na osnovi pisne prošnje člana z utemeljenim razlogom. Vlogo obravnava in odbori upravni odbor.

Organi Društva so:

 • zbor članov Društva,
 • upravni odbor s predsednico in šestimi člani,
 • nadzorni odbor s tremi člani,
 • častno razsodišče s tremi člani.

Zbor članov Društva je najvišji organ Društva. Skliče ga upravni odbor praviloma najmanj enkrat letno. Društvo vodi in ga zastopa predsednica Društva in UO Duška Prinčič Domenis. Program dela za študijsko leto 2020/2021 je UO pripravil v skladu z akti društva, finančnim stanjem ter potrebami in zanimanjem za obiskovanje posameznih dejavnosti različnih generacij občanov.

V Društvo se lahko vključijo vsi občani Brd, sosednjih občin in zamejstva ter širše okolice. Dejavnosti Društva bodo potekale v učilnicah in telovadnicah OŠ Alojza Gradnika Dobrovo in Podružnične
šole Kojsko, v sejnih sobah občine Brda, v Hiši kulture v Šmartnem ter na gradu Dobrovo. Vpis v študijsko leto 2020/21 bo potekal od 29.9. do 2.10.2020 od 17.00 do 19.00 ure v prostorih OŠ Alojza Gradnika
Dobrovo in Podružnične šole Kojsko. Informacije so na voljo na spletni strani www.unitribrda.si in na telefonski številki 041/393-309. Možnost naknadnega vpisa bo do 30.11.2020.

Sedež društva: Trg 25.maja 2, 5212 Dobrovo
Telefon: 041 393 309
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Spletna stran:www.unitribrda.si

IBAN Društva UNITRI Brda: SI56 6400 0941 1089 391 (PRIMORSKA HRANILNICA d.d.)
Matična številka: 4074785000
Davčna številka: 14743647

Predsednica društva: Duška Prinčič Domenis
Predsednica Nadzornega odbora: Judita Maver
Predsednica Častnega razsodišča: Mima Kodermac

Krožki
Posamezen krožek bo praviloma potekal enkrat tedensko po dve šolski uri(90minut) in največ 46 šol. ur letno, v obdobju od oktobra do aprila. Telesne aktivnosti se bodo odvijale v istem obdobju, praviloma 1 uro (60 minut) tedensko in največ 23  ur letno. Število vključenih v različnih dejavnostih je lahko 10 (delavnice), 15 (krožki  študija jezikov in računalništva) ali 25 članov (ostali krožki in predavanja) odvisno od zahtevnosti teme krožka. Če je v krožek ali delavnico  vpisanih manj članov kot določa standard, le ti lahko delujejo, vendar le z doplačilom po 5 EUR, za vsakega manjkajočega člana.

Delavnice

V programe delavnic se člani vpisujejo evidenčno. Šolnino plačajo do pričetka aktivnosti, ki trajajo največ 23 ur.

Mentorji
izvajajo izobraževanje invodijo krožke in delavnice. Pri izbiri le teh, upravni odbor upošteva njihova strokovnost, predlagan izobraževalni program in pripravljenost prilagajanja potrebam naše generacije.

Koordinator
je član UO in povezovalni člen med mentorjem, animatorjem in UO. Zbira mnenja o delovanju krožkov in delavnic, predloge za spremembe ter rešuje tekoče probleme v sodelovanju z upravnim odborom.

Animator
je član krožka ali delavnice in ga predlagajo člani skupine. Le ta opravlja naslednje naloge:

 • obvešča člane skupine o aktivnostih društva;
 • vodi evidenco prisotnosti in obvešča upravni odbor o članih, ki so prestopili iz enega krožka v drugega;
 • skrbi za urejenost prostorov po zaključku dejavnosti;
 • sodeluje z koordinatorjem;
 • dvakrat letno odda na sedež društva poročilo o prisotnosti slušateljev;
 • opravlja še druge naloge za nemoteno delo krožka in po zadolžitvi upravnega odbora.


Urnik
tedenskih dejavnosti je sestavljen po dogovoru z mentorji, upravnim odborom in vodstvom osnovne šole ter ustanov v katerih UNITRI gostuje.

Počitnice
so usklajene s počitnicami, ki veljajo za osnovne šole. V času počitnic in državnih praznikov  dejavnosti ne potekajo.

Našo dejavnost podpirajo: