crta
O nas Organiziranost in izvajanje študijskega programa

Krožki, delavnice
Posamezni krožek ali delavnica bo praviloma potekal enkrat tedensko po dve šolski uri (90 min) in največ 46 šolskih ur letno v obdobju od oktobra 2023 do maja 2024. Telesne aktivnosti se bodo odvijale v istem obdobju, praviloma 1 uro (60 min) tedensko in največ 23 ur letno. Število vključenih v različnih dejavnostih je lahko 10 (delavnice), 15 (krožki študija jezikov in računalništva) ali 25 in več članov (ostali krožki in predavanja) odvisno od zahtevnosti teme krožka. Če je v krožek ali delavnico vpisanih manj članov kot določa standard, le-ti lahko delujejo, vendar le z doplačilom za vsakega manjkajočega člana do polne cene izobraževanja.
V programe krožkov in delavnic se člani vpisujejo v času vpisa v novo študijsko leto, ko plačajo tudi članarino za članstvo v Društvu. Šolnino za krožke in delavnice plačajo na podlagi prejetega računa do roka, ki ga potrdi upravni odbor Društva. Le-to lahko plačajo v največ treh obrokih,
če so se vključili v več izobraževalnih aktivnosti.

Mentorji izvajajo izobraževanje in vodijo krožke in delavnice. Pri izbiri le teh, upravni odbor upošteva njihovo strokovnost, predlagan izobraževalni program in pripravljenost prilagajanja potrebam generacije.

Koordinator je član upravnega odbora in povezovalni člen med mentorjem, animatorjem in upravnim odborom. Zbira mnenja o delovanju krožkov in delavnic, predloge za spremembe ter rešuje tekoče probleme v sodelovanju z upravnim odborom.

Animator je član krožka ali delavnice in ga predlagajo člani skupine. Le-ta opravlja naslednje naloge:

  • obvešča člane skupine o aktivnostih društva,
  • vodi evidenco prisotnosti in obvešča upravni odbor o članih, ki so prestopili iz enega krožka v drugega,
  • skrbi za urejenost prostorov po zaključku dejavnosti,
  • sodeluje s koordinatorjem,
  • enkrat letno odda na sedež Društva poročilo o prisotnosti slušateljev, opravlja še druge naloge za nemoteno delo krožka in po zadolžitvi upravnega odbora.

Urnik tedenskih dejavnosti je sestavljen po dogovoru z mentorji, upravnim odborom in vodstvom osnovne šole ter ustanov v katerih UNITRI Brda gostuje.

Počitnice so usklajene s počitnicami, ki veljajo za osnovne šole. V času počitnic in državnih praznikov dejavnosti ne potekajo.