Krožki
Posamezen krožek bo praviloma potekal enkrat tedensko po dve šolski uri(90minut) in največ 46 šol. ur letno, v obdobju od oktobra do aprila. Telesne aktivnosti se bodo odvijale v istem obdobju, praviloma 1 uro (60 minut) tedensko in največ 23  ur letno. Število vključenih v različnih dejavnostih je lahko 10 (delavnice), 15 (krožki  študija jezikov in računalništva) ali 25 članov (ostali krožki in predavanja) odvisno od zahtevnosti teme krožka. Če je v krožek ali delavnico  vpisanih manj članov kot določa standard, le ti lahko delujejo, vendar le z doplačilom po 5 EUR, za vsakega manjkajočega člana.

Delavnice

V programe delavnic se člani vpisujejo evidenčno. Šolnino plačajo do pričetka aktivnosti, ki trajajo največ 23 ur.

Mentorji
izvajajo izobraževanje invodijo krožke in delavnice. Pri izbiri le teh, upravni odbor upošteva njihova strokovnost, predlagan izobraževalni program in pripravljenost prilagajanja potrebam naše generacije.

Koordinator
je član UO in povezovalni člen med mentorjem, animatorjem in UO. Zbira mnenja o delovanju krožkov in delavnic, predloge za spremembe ter rešuje tekoče probleme v sodelovanju z upravnim odborom.

Animator
je član krožka ali delavnice in ga predlagajo člani skupine. Le ta opravlja naslednje naloge:

  • obvešča člane skupine o aktivnostih društva;
  • vodi evidenco prisotnosti in obvešča upravni odbor o članih, ki so prestopili iz enega krožka v drugega;
  • skrbi za urejenost prostorov po zaključku dejavnosti;
  • sodeluje z koordinatorjem;
  • dvakrat letno odda na sedež društva poročilo o prisotnosti slušateljev;
  • opravlja še druge naloge za nemoteno delo krožka in po zadolžitvi upravnega odbora.


Urnik
tedenskih dejavnosti je sestavljen po dogovoru z mentorji, upravnim odborom in vodstvom osnovne šole ter ustanov v katerih UNITRI gostuje.

Počitnice
so usklajene s počitnicami, ki veljajo za osnovne šole. V času počitnic in državnih praznikov  dejavnosti ne potekajo.